Kommunstyrelsen 2018-02-07

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

07 februari 2018

Paragrafer

16-34

Datum då anslaget publicerades

12 februari 2018

Datum då anslaget tas ned

06 mars 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv