Kungörelse: Kommunfullmäktige inställt

Organ

Kommunfullmäktige

Kungörelsedatum

13 februari 2018

Datum då kungörelsen publicerades

13 februari 2018

Datum då kungörelsen tas ned

23 februari 2018

Förvaringsplats för handlingarna

KUNGÖRELSE:
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2018 är inställt på grund av för få ärenden. 

Thomas Gustavsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Frida Wahlund
Kommunfullmäktiges sekreterare