Socialnämnden 2018-01-31

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

31 januari 2018

Paragrafer

1-10

Datum då anslaget publicerades

01 februari 2018

Datum då anslaget tas ned

22 februari 2018

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens närarkiv