Frukostmöte

Varmt välkommen på våra frukostmöten! Kommunen bjuder in näringslivet till frukostmöten kontinuerligt. Detta är en mötesplats för kommunens företag och Habo kommuns politiker och tjänstemän.

Vid varje tillfälle lyfter vi fram ett intressant tema, har ett företag på plats som presenterar sin verksamhet och får ta del av aktuell information från kommunledningen.

2019 års frukostmöten är inbokade till följande tillfällen:
Tisdagen den 5 februari
Tisdagen den 9 april
Tisdagen den 21 maj
Tisdagen den 27 augusti
Tisdagen den 22 oktober
Tisdagen den 3 december

Vi tar gärna emot dina tips på programpunkter för våra frukostmöten. Maila dessa till  monika.raske@habokommun.se