Regionråd besökte Habo för att diskutera arbetsmarknad och näringslivsfrågor

Malin Olsson, Regionråd och ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet besökte under onsdagen Habo kommun.

Med sig hade hon också Mikael Gustafsson, näringslivsstrateg samt Josefin Stefani, praktikant. 

Under dagen presenterades Habo kommun och de utmaningar som vi står inför när det gäller kompetensförsörjning samt behovet av regionala satsningar för att komma tillrätta med bristen på utbildad arbetskraft. Kommunalråden, kommunchef och näringslivscoach medverkade från Habo kommun, med på mötet var också representanter från Företagarna och Industriklubben i Habo.

Ett studiebesök på Speedtool AB genomfördes där VD Jimmy Korsbeck visade runt i verkstaden. Hos Jimmy diskuterades svårigheterna med att få tag på rätt personal och vad som kan göras för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden.