Folköl

Du som säljer eller serverar folköl måste anmäla detta till kommunens alkoholhandläggare innan försäljningen/serveringen startar.

Egenkontrollprogram
Du som säljer/serverar folköl skall ha ett egenkontrollprogram. Det ska fungera som ett verktyg för att se till att lagen följs. Programmet kan exempelvis innehålla hur personalen ska få information om alkohollagens bestämmelser samt vilka rutiner som skall tillämpas vid försäljning av folköl. Ansvaret och formerna för ålderskontrollen bör särskilt behandlas.

Försummelse i fråga om egenkontrollen eller i fråga om utarbetande av egenkontrollprogram kan utgöra grund för ingripande av kommunen.

Kommunens tillsyn
Kommunens uppgift i förhållande till ölförsäljningen är information, rådgivning och kontroll av verksamheten, inklusive kontroll av egenkontrollprogrammen.