Bassängbad och liknande

Den som driver verksamhet med bassängbad, bubbelpool, badtunna eller floating för allmänheten är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Det ska finnas rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid förorening eller avvikelser och man ska regelbundet kontrollera vattenkvaliteten genom provtagning samt ha kunskap om reningsanläggningens effektivitet. Riktvärden för bassänger finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad.
 
Om du har några synpunkter på en verksamhet som miljöförvaltningen har tillsyn över kan du kontakta miljöförvaltningen.