Cisterner och kemikalier

Att ha en rätt hantering, användning och förvaring av miljöfarliga ämnen såsom kemikalier och oljor är väsentligt för att motverka skador för människors hälsa och miljön.

På respektive undersida hittar du information om bekämpningsmedel, cisterner, kemikalier, köldmedier. Mer information finns också via länkarna.
 
Vill du ha mer information om hur du ska hantera förbrukade kemikalier, till exempel PCB, som blir avfall kan du läsa mer under rubriken avfall och renhållning.