Kemikalier i företaget

Användandet av kemikalier kan utgöra en risk för allvarlig miljöpåverkan. För att minska miljöbelastningen från kemikalier, bör man så långt det är möjligt byta ut miljöfarliga kemikalier mot mindre skadliga, enligt den så kallade produktvalsprincipen. På kemikalieinspektionens webbplats (se länk) finns prioriteringsguiden där det går att kontrollera om de kemikalier som används i ditt företag är ett riskminskningsämne eller utfasningsämne.  

Som företagare är du skyldig att se till att det finns säkerhetsblad för de kemikalier som tillhandahålls, även burkar och flaskor ska vara rätt märkta med information. Informationsfolder om hur märkningen ska se ut finns i foldern ”Kemiska produkter i din butik” (laddas ner som pdf).  

Företag där farliga kemikalier används och farligt avfall uppkommer, är skyldiga att kunna redovisa detta för kommunens miljöförvaltning. Detta görs som en del i företagens egenkontroll och ska kunna redovisas vid tillsyn. Information om egenkontroll hittar du under miljöfarlig verksamhet.  

Viktigt att tänka på:  

  • Förvaring av kemikalier ska ske på ett säkert sätt  
  • Samförvara ej kemikalier som kan reagera med varandra vid läckage  
  • Giftiga kemikalier ska vara inlåsta  
  • Släng och rensa bland gamla kemikalier  

Många företag i kommunen använder kemikalier i sin verksamhet och kunskapen kring kemikaliehanteringen är ibland bristfällig. Kommunen har därför som mål att öka medvetenheten kring regler och lagar för hanteringen av kemikalier och egenkontrollen kring detta. Arbetet kring detta kan du läsa om i rapporten ”Kontroll av kemikalier i Jönköpings län under 2004” (laddas ner som pdf). Rapporten är tänkt att bidra till en höjd kunskapsnivå hos företag där kemiska produkter används i verksamheten.