REACH

REACH är en relativt ny EU-förordning om kemikalier och säker kemikalieanvändning och gäller registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier.

REACH ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler. Reglerna kompletterar annan miljö- och säkerhetslagstiftning, men ersätter inte sektorspecifik lagstiftning (till exempel kosmetika eller tvätt- och rengöringsmedel). Klassificering och märkning av kemikalier kommer att finnas i en egen förordning som är utarbetad från det globalt harmoniserade systemet (GHS).

REACH berör huvudsakligen tillverkare och importörer av kemikalier till EU, men även för användare av kemikalier innebär REACH skärpta regler och utökade krav. REACH gäller alla kemikalier men det finns många undantag i vissa delar av lagstiftningen. Det är ämnen som ett företag tillverkar och importeras över 1 ton per år till EU som ska registreras. Naturliga ämnen behöver inte registreras såvida de inte är farliga eller kemiskt modifierade. Kemikalier i livsmedel och läkemedel har egen EU-lagstiftning. Det är bara registrerade ämnen som får säljas och de får bara användas till de användningar som registreringen innefattar.

Lagstiftningen kring kemikalier i verksamheter har hittills mer fokuserat kemiska produkter. REACH däremot reglerar kemiska ämnen. Man måste därför veta vilka kemiska ämnen som finns deklarerade som innehåll i de kemiska produkterna. I viss mån berörs även varor och material som till exempel kläder och husgeråd. Man måste veta om en vara innehåller särskilt farliga ämnen. Läs mer om vilka företag som berörs av REACH eller praktiska råd inför REACH på sidor i menyn.

REACH-upplysningen

Kemikalieinspektionens REACH-upplysning svarar på frågor från tillverkare, importörer, nedströmsanvändare och andra berörda parter om deras respektive ansvar och skyldigheter enligt REACH-förordningen.

REACH-upplysningen kan nås via telefon, vardagar mellan klockan 9-12. Tfn: 08-519 41 345.

Mer information om Reach finns på kemikalieinspektionens webbplats (se länk).