Ägarbyte eller ändringar

Du behöver höra av dig till oss på miljöförvaltningen om något ändras i din verksamhet. Exempelvis om du ska sälja eller köpa en restaurang, bygga om eller byta lokal.

Sälja eller köpa
Tar du över en verksamhet? Då ska du registrera din verksamhet hos oss, innan du startar, precis som för en helt ny verksamhet. När ett nytt företag tar över en restaurang eller annan livsmedelslokal, räknar vi det som en ny livsmedelsanläggning.

Ska du sälja din verksamhet måste du meddela miljöförvaltningen detta. I annat fall finns du kvar i vårt register över livsmedelsanläggningar. Det är den som står som ansvarig för verksamheten i januari som får fakturan för årsavgiften.

Flytta eller byta lokal
Om du flyttar din verksamhet till en ny lokal räknas detta som en ny livsmedelsanläggning. Du måste då göra en ny registrering.

Ändra lokalen eller bygga om
Om du gör stora ändringar i lokalens utformning ska du informera oss om detta. Detsamma gäller om du gör stora, väsentliga ändringar i er livsmedelshantering. Det kan t ex vara om du tidigare är ett mottagningskök men ska börja laga maten på plats.

Det går bra att göra anmälningar av det här slaget genom vanligt brev eller skicka en e-post till miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen bedömer efter anmälan om det behöver ske en kontroll för att se om lokalen och hanteringen fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Om du ändrar inriktning och sortiment ska du också anpassa lokalen och utrustningen om det behövs. Du kan också behöva ändra rutiner och egenkontrollen för din verksamhet.

Förändringar kan medföra ändrad avgift
Om du ändrar din hantering i din verksamhet kan det innebära att miljöförvaltningen gör en annan bedömning av vilken kontrolltid som behövs för verksamheten och därmed också vilken kontrollavgift som du ska betala. Ändringar av avgifterna börjar gälla från och med året efter att du anmält förändringen till oss.