Föreningar och andra mindra verksamheter

Alla som på ett eller annat sätt säljer eller serverar livsmedel omfattas av livsmedelslagen men betraktas inte alltid som ett livsmedelsföretag.

För att klassas som ett livsmedelsföretag krävs att hanteringen sker med viss grad av organisation och kontinuitet.

  • Med viss grad av organisation syftas, exempelvis, på att det finns en lokal som är iordningställd för verksamheten, personer som är sysselsatta i verksamheten eller att livsmedelshanteringen har en viss omfattning vad gäller mängden livsmedel och antal konsumenter eller vilken slags beredning av livsmedel som sker.
  • Med viss kontinuitet avses verksamhet med viss regelbundenhet och att det inte handlar om endast tillfälliga serveringar eller försäljningar.

Om båda punkterna är uppfyllda klassas verksamheten som ett livsmedelsföretag, oavsett om verksamheten drivs av en ideell förening eller ett vinstdrivande företag.

Enstaka tillfällen
Verksamheter som endast drivs vid enstaka tillfällen eller i liten omfattning till exempel korvförsäljning vid en midsommarfest eller en-tvådagars julmarknad räknas inte som livsmedelsföretag.

Vad ska vi göra om vi har sådan livsmedelshantering som räknas som livsmedelsföretag?
Er verksamhet ska registreras hos miljöförvaltningen. Se mer information under rubriken ”Registrering av livsmedelsanläggning”