Märkning och presentation

Syftet med kraven på information om livsmedel är att konsumenterna ska kunna känna sig säkra på vad det är för slags livsmedel de köper och vilken kvalitet det har.

Konsumenter ska känna sig trygga med att det som står på märkningen stämmer. Särskilt viktigt är detta för allergiker som måste kunna lita på uppgifterna om vad ett livsmedel innehåller.

De krav som finns för märkning och presentation omfattar allt från råvaror till färdiglagade livsmedel. Reglerna ställer bland annat krav på obligatorisk märkning av förpackade livsmedel med innehållsdeklaration, datummärkning, förvaringsanvisning och nettovikt. När livsmedel serveras eller saluhålls oförpackade gäller reglerna den presentation som finns på till exempel matsedeln, på skylt eller som lämnas muntligen.

Tydlig märkning
Märkningen ska vara tydlig och sanningsenlig. Konsumenten ska kunna göra medvetet val, vill de exempelvis köpa svenskt nötkött ska de också kunna vara säkra på att köttet kommer från djur som fötts och slaktats i Sverige.

Livsmedel ska genom märkningen kunna gå att spåra framåt och bakåt i hanteringen. Det betyder att den som hanterar livsmedel ska veta varifrån en råvara eller ett färdigköpt livsmedel kommer och hur det har sålts eller transporterats vidare.