Registrering av livsmedelsanläggning

Innan du startar en livsmedelsverksamhet som pizzeria, café, kiosk eller annan servering till allmänheten måste din verksamhet bli registrerad hos miljöförvaltningen.

Registrering
Registreringen är en administrativ åtgärd där information om verksamheten förs in i miljöförvaltningens register. Du registrerar din verksamhet genom att använda någon av miljöförvaltningens blanketter för registrering av livsmedelsverksamhet. 

När ska verksamheten registreras?
Du måste anmäla verksamheten minst två veckor innan verksamheten ska starta. Du får starta verksamheten två veckor efter att din anmälan har lämnats in, även om du inte fått något beslut. När miljöförvaltningen får in en anmälan registrerar vi verksamheten och du som anmält får ett beslut som bekräftar att din verksamhet är registrerad.
Om du inte anmäler verksamheten i tid riskerar du sanktionsavgift. Mer information om det längre ner på denna sida.

Tillfälliga och mobila verksamheter
Om du har en verksamhet som pågår under en kortare tid ska denna oftast registreras precis som permanenta. Registreringen kan vara tidsbegränsad och utformas så att den upphör då denna tidsperiod passerats. Fordon och andra verksamheter som flyttas runt ska registreras i den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer att vara.

Ny ägare eller ny lokal
Om platsen, företaget eller verksamheten ändras, räknas det som en ny livsmedelsanläggning. Den tidigare innehavarens registrering gäller inte för den nye ägaren. Du måste alltså göra en ny registrering. Samma sak gäller vid ombildande av företag som leder till att verksamheten drivs med nytt organisationsnummer.

Kostnad
Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av en registrering som motsvarar en timmes handläggningstid, för år 2019 är timavgiften 1220 kronor. Det är en administrativ avgift och tas ut även om verksamheten, av någon anledning, inte skulle starta.

Efter registreringen
När miljöförvaltningen har registrerat din livsmedelsverksamhet görs en bedömning av hur snart den behöver kontrolleras. De flesta verksamheter besöks inom några veckor.

Vad händer om man startar livsmedelsverksamhet utan att den är registrerad?
Från den 1 januari 2019 har nya regler börjat gälla angående sanktionsavgift.

Enligt lag ska en anmälan om registrering skickas in till kommunen vid start av ny, samt vid övertagande av befintlig livsmedelsverksamhet eller vid betydande ändring av nuvarande livsmedelsverksamhet. Det gäller även vid ändring av bolagsform.

För att du med säkerhet ska undvika en sanktionsavgift ska anmälan skickas in minst två veckor innan start.

Har du startat ditt företag före 1 januari 2019 riskerar du att miljöförvaltningen gör en åtalsanmälan.

Har du startat ditt företag 1 januari 2019 eller senare är kommunen skyldig att ta ut en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften varierar mellan 2 500 – 75 000 kronor.

Information om ändringen i livsmedelslagen SFS 2018:644 och ändringen i livsmedelsförordningen SFS 2018:1643 går att läsa på Svensk författningssamling:

Svensk författningssamling - Förordning om ändring
Svensk författningssamling - Lag om ändringV

Länk till Livsmedelsverkets sida ”Företag, starta eller avveckla”