Anmälningsplikt vid sanering

När ska jag skicka in anmälan?

Anmälan ska göras i god tid (normalt 6 veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas och ett förenklat anmälningsförfarande får då tillämpas.

Enligt 28 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd måste anmälan till tillsynsmyndigheten vara gjord innan en efterbehandlingsåtgärd får påbörjas. Det gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna om risken inte bedöms som ringa.

Vart ska jag skicka min anmälan?

Om du är osäker på vilken tillsynsmyndighet du ska vända dig till kan du alltid börja med att kontakta miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner. Vi hänvisar dig till rätt tillsynsmyndighet.

Oavsett om du ska anmäla till kommunen eller länsstyrelsen så ska blanketten som finns på länsstyrelsens webbplats om förorenade områden användas. Den heter Blankett för 28 § anmälan. Du hittar den under rubriken Anmälan enligt 28§

Mer information om vad anmälan ska innehålla hittar du på länsstyrelsens webbplats om förorenade områden.