Vindkraft

För att anlägga, driva eller ändra vindkraftverk kan du behöva söka tillstånd eller lämna in en anmälan enligt miljöbalken.
Foto på ett vindkraftverk mot blå himmel

Det framgår i miljöprövningsförordningen (2013:251) om du behöver lämna in en anmälan eller söka tillstånd enligt miljöbalken för att för att anlägga vindkraftverk.

  • Anmälan ska lämnas till miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner
  • Ansökan om tillstånd lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Hör av dig till kommunen om du känner dig osäker på om du behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan.

Bygglov
Att anlägga ett vindkraftverk kan även kräva bygglov och kontakt ska då tas med kommunens bygglovshandläggare.

 

Vinkraftspolicy

Pågående vindkraftsprojekt