Offentliga lokaler

Skolor, förskolor och liknande lokaler kallas för offentliga lokaler. Dessa är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

I underliggande sidor kan du läsa om hur du tar hand om en offentlig lokal och vad som gäller för lokalen, livsmedel, vatten, avgifter med mera.