Starta fristående (privat) förskola eller enskild pedagogisk omsorg

För att starta förskola eller annan pedagogisk omsorg med barn behöver du ta reda på vilka krav som gäller för lokaler, livsmedelshantering och dricksvatten. Miljöförvaltningen har därför sammanställt råd om detta på denna sida.

Det ställs särskilda krav på lokaler för förskolor och arbete med barn- och utbildning så kallad pedagogisk omsorgsverksamhet. Kraven hittar man i miljöbalken som är den samling av lagar som har som syfte att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Innan du startar:

INFORMERA, ANMÄL OCH REGISTRERA

Lokaler  
När det gäller pedagogisk omsorg som drivs i lokaler som liknar en förskola som inte är hemmiljö, behöver miljöförvaltningen informeras i god tid innan verksamheten startas. Det kan inledningsvis ske genom ett telefonsamtal till oss.

Anmäl undervisningslokaler

Livsmedelshantering
Matlagning till barn inom pedagogisk omsorgsverksamhet eller annan fristående förskola måste ske på ett säkert sätt. Därför måste hanteringen, och lokalen där matlagningen sker, uppfylla kraven i Livsmedelslagstiftningen

Registrera livsmedelsanläggning

  • Organisationen som tillhandahåller barnomsorgen ska registrera den som livsmedelsanläggning hos miljönämnden. Använd blankett ”registrering av livsmedelsverksamhet”.
  • Registreringen ska göras 10 dagar innan verksamheten startar.

Dricksvatten från egen brunn
Om verksamheten har dricksvatten ifrån en egen brunn är det viktigt att veta vilken kvalitet vattnet har. Dricksvattenbrunnen omfattas därför av dricksvattenföreskrifterna. Läs mer på vår sida "Egen dricksvattenbrunn"

Registrera egen brunn

  • Registrera brunnen till miljönämnden. Detta görs separat från livsmedelsregistreringen. Blankett finns på kommunens hemsida sök på ”registrering av dricksvattenanläggning”.
  • Dricksvattnet måste därefter provtas regelbundet enligt ett provtagningsprogram som miljönämnden fastställer.

Tillsyn och avgifter
Miljöförvaltningen gör regelbundet kontroll på ovanstående anläggningar och kontrollen finansieras via avgifter.