Socialjour

Utanför kontorstid har socialjouren ansvar för akuta nödsituationer i sociala ärenden som inte kan vänta till nästa vardag.

Främst tas akuta ärenden om hand avseende barn och unga som far illa, våld i nära relation samt akut missbruk.

Socialjouren når du via SOS Alarm 112.