Utbildningar och aktiviteter

Här ser du vilka utbildningar och aktiviteter anhörigstödet erbjuder. Anhörigstödet i Mullsjö, Habo och Jönköping samarbetar, därför kan det bli det blandade grupper och aktiviteterna kan vara på samtliga orter.

Anhörigcafe om stroke med afasi
Välkommen till anhörigcafé onsdagen den 25 oktober på Träffpunkt Habo för seniorer. Karin Zätterman berättar om sina erfarenheter kring att drabbas av stroke med afasi. Se inbjudan här

Anhörigcafe om kostens betydelse för vår hälsa
November  månads  anhörigcafe handlar om kostens betydelse för vår hälsa.Föreläsare är Karl-Åke Löfwing. Se inbjudan här

Lev med mig nu! 
Har du någon i din närhet som har problem med minnet eller har en demenssjukdom? Torsdag den 7 september startar anhöriggruppen/utbildningen "Lev med mig - Nu". Här får du information om t.ex det vanligaste demenssjukdomarna, hjälpmedel och rättigheter, bemötande, råd till anhöriga. Här kan du träffa andra som har en liknande situation, som verkligen förstår. Här kan man dela erfarenheter och få tips och råd. Läs mer under länkar! 

Samtalsgrupp
I september startar anhörigstödet upp en samtalsgrupp som vänder sig till anhöriga som som kallas "När man mår bra som anhörig". Vill du veta mer, tryck på länken i länkrutan.

Är du intresserad av att vara med i en anhöriggrupp till hösten?

Anhörigstödet planerar just nu grupper och aktiviteter inför hösten.

En nyhet är en anhöriggrupp som handlar om anhörigas hälsa: "När mår man bra som anhörig?" Hoppas också på att en grupp för anhöriga då någon i ens närhet har psykisk ohälsa och/eller missbruk kan starta upp.

Grupper för föräldrar till barn med NPF fortsätter och nya deltagare hälsas välkomna.

Även anhöriggrupper där närstående har minnesproblematik/demenssjukdom startar upp.

Kom gärna med tankar och önskemål!

Eftersom Mullsjö och Habo har ett gemensamt anhörigstöd kan grupperna gå i båda kommunerna.

Är du intresserad eller vill veta mer, fyll i kontaktformuläret i länkrutan.