Utbildningar och aktiviteter

Här ser du vilka utbildningar och aktiviteter anhörigstödet erbjuder. Anhörigstödet i Mullsjö, Habo och Jönköping samarbetar, därför kan det bli det blandade grupper och aktiviteterna kan vara på samtliga orter.

Inbjudan till utbildning om demensproblematik
Vill du lära mer om demenssjukdomar, bemötande och råd i vardagssituationer i mötet med en person med demensproblematik? Då är detta något för dig. Läs mer här

Anhörigcafé i Habo våren 2017
Under våren 2017 kommer vi att anordna flera träffar för anhöriga. Läs mer här

Lärcafé tillsammans med Region Jönköpings län
I februari startade ett Lärcafé kring utmattningssyndrom. Det är en anhöriggrupp för er vars närstående drabbats av utmattningssyndrom. Anhörigas frågor som ligger till grund för innehållet i Lärcafé. Experter, som läkare, psykolog etc. närvarar och svarar på de frågor som uppkommer i gruppen. Läs mer här