Utbildningar och aktiviteter

Här ser du vilka utbildningar och aktiviteter anhörigstödet erbjuder. Anhörigstödet i Mullsjö, Habo och Jönköping samarbetar, därför kan det bli det blandade grupper och aktiviteterna kan vara på samtliga orter.

Anhöriggrupp för dig som lever nära någon som drabbats av stroke
Den 27 februari startar en anhöriggrupp som riktar sig till dig som är livspartner till en strokedrabbad person. Gruppen träffas på Träffpunkt Habo vid 6 tillfällen. Sista anmälningsdag är den 21 februari. Läs mer här

Anhöriggrupp för manliga anhöriga
I slutet av januari startar anhörigstödet en samtalsgrupp som vänder sig till manliga anhöriga. Vi träffas vid 6 tillfällen med olika teman, samtalsledare är Helén Öberg, anhörigsamordnare. Första träffen är den 30 januari, anmäl dig senast den 22 januari. Läs mer här

Anhörigcaféer i Habo 2018 
På januari månads anhörigcafe lagar vi mat och äter tillsammans. Läs hela vårens program här

Lev med mig nu! 
Har du någon i din närhet som har problem med minnet eller har en demenssjukdom? I utbildningen Lev med mig-nu! får du information om t.ex det vanligaste demenssjukdomarna, hjälpmedel och rättigheter, bemötande, råd till anhöriga. Här kan du träffa andra som har en liknande situation, som verkligen förstår. Här kan man dela erfarenheter och få tips och råd. Lev med mig-nu!

Kom gärna med tankar och önskemål!

Eftersom Mullsjö och Habo har ett gemensamt anhörigstöd kan grupperna gå i båda kommunerna.

Är du intresserad eller vill veta mer, fyll i kontaktformuläret i länkrutan.