Budget- och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning.

Budgetrådgivning
Om utgifterna alltid tycks vara högre än inkomsterna är det bra att göra en budget för att få kontroll över ekonomin. Det kan t.ex. vara en plan över vilka inkomster och utgifter du förväntas ha i genomsnitt under en månad. Budget- och skuldrådgivaren ger dig råd om hur du ska sammanställa de olika delarna och hur budgeten bör utformas för att den ska passa just dina förutsättningar. Budgeten blir sedan ett verktyg för dig att hålla ordning på din hushållsekonomi.

Budgetrådgivningen är också en viktig del av förberedelserna för en eventuell skuldrådgivning eller skuldsanering.

Skuldrådgivning
Att leva med skulder som man känner att man aldrig kommer att kunna betala är ytterst påfrestande för en människa eller en familj. Det kan kännas som om situationen är låst. Men det är den oftast inte.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan tillsammans med dig se vilka möjligheter som finns för att förändra en svår privatekonomisk situation.

Du och din budget- och skuldrådgivare går igenom dina skulder för att få en överblick at din situation. Du får dessutom hjälp med att räkna ut hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad.

En tänkbar väg ur en skuldkris kan vara att samla alla dina skulder hos en långivare eller att omförhandla villkoren för återbetalning av dina skulder. Din budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd om hur du ska gå tillväga.

Ibland kan det röra sig om helhetslösningar. En helhetslösning innebär att man försöker få till stånd överenskommelser med alla dem som du har skulder till. Resultatet kan bli en nedskrivning av skulderna och en realistisk betalningsplan.

Målet med skuldrådgivningen är att dina betalningsproblem på sikt ska upphöra genom någon form av betalningsuppgörelser, som alltså uteslutande sker genom frivilliga åtgärder.