Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Som kontaktfamilj eller kontaktperson kan du hjälpa ett barn, en tonåring eller en vuxen som behöver lite extra stöd eller stimulans. Ni träffas och gör något tillsammans.

Familjehem
Barn i alla åldrar kan hamna i en sådan situation att de behöver placeras i familjehem. Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en längre eller kortare tid.

Målsättningen med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar. Familjehemmet måste därför vara förberett både på ett kortare uppdrag och på en placering som varar under barnets uppväxt. Det är också en förutsättning att du är positivt inställd till att samarbeta med barnets föräldrar.

Som familjehemsförälder är du inte ensam om ansvaret för det barn ni har tagit hand om. En självklar samarbetspartner är kommunens socialtjänst.

Är du intresserad av att bli familjehem för barn och vuxna? Kontakta vår Barn- och ungdomsgruppen via individ- och familjeomsorgens eller anmäl ditt intresse via Familjehemsresursen i Jönköpings län.

Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar du vanligtvis emot barn och unga i ditt hem någon helg i månaden, eller så kan du fungera som ett stöd till barnets föräldrar när de behöver avlastning. De barn som får kontaktfamilj är oftast 3-12 år.

Kontaktfamiljsuppdraget kan pågå från barnet är litet ända upp i tonåren. Vanligast är att det rör sig om ett par års tid.

Kontaktperson
En kontaktperson är ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Ni träffas regelbundet för att göra saker tillsammans som att motionera, sitta och prata eller stötta i myndighetskontakter. Uppgiften ser olika ut beroende på personens intressen. Som kontaktperson behöver du ha tid, tålamod och intresse för dina medmänniskor.

Intressanmälan för kontaktfamilj och kontaktperson
Vill du veta mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj eller kontaktperson? Kontakta individ- och familjeomsorgen eller fyll i en intresseanmälan.