Information till kunder

Kundval inom hemtjänsten innebär att du som har beviljats hemtjänst kan välja utförare av insatserna. Du som kund kan själv välja mellan kommunens egen hemtjänst och de företag som kommunen har godkänt som utförare.

Biståndshandläggaren har en skyldighet att upplysa dig om vilka utförare du kan välja emellan.

Hur påverkas du av LOV?
Tanken med att införa kundval är att du själv får välja den utförare du anser vara bäst och på så sätt kunna påverka kvaliteten på hemtjänsten. Du ansöker om och beviljas insatser precis som innan men istället för att tilldelas utförare får du själv välja.

Måste du välja utförare?
Nej, det är frivilligt att välja. Det finns ett så kallat ickevalsalternativ. Du kan avstå från att välja och då kommer du att tilldelas en utförare enligt ett turordningssystem.

Hur väljer du utförare?
Om du har hemtjänst idag kan du behålla den utförare du har eller välja en annan. Du som beviljats hemtjänst för första gången, väljer utförare när du har kontakt med biståndshandläggaren.

Valet av utförare ska du göra själv. Handläggaren ska ge dig information inför ditt val, men får inte välja eller rekommendera en utförare. Anhörig, närstående, god man eller annan företrädare kan hjälpa dig att välja.

Kan man byta utförare?
Ja, du kan när som helst välja att byta utförare. Kontakta kommunens biståndshandläggare och ansök om byte eller använd blanketten som finns under Länkar. Du behöver inte motivera ditt beslut att byta utförare. Byte ska ske 14 dagar efter att kunden har lämnat in skriftlig önskemål om byte av leverantör.

Vilka utförare kan du välja?
Antalet utförare kan variera. För att du ska kunna välja andra utförare än kommunen måste det finnas alternativa utförare/företag som blivit godkända av kommunen att utföra hemtjänst åt dig.

Vilka hemtjänstinsatser omfattar kundvalet?
Hemtjänstinsatser som utförs mellan kl. 07.00-22.00. Det kan även förekomma att kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel sjuksköterskor, delegerar/överlåter åt hemtjänstpersonal att utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser.

Insatser som inte omfattas av kundvalet?
Följande insatser utförs även fortsättningsvis enbart av kommunen och omfattas inte av eget val av utförare.

  • Hemtjänstinsatser mellan kl. 22.00-07.00
  • Trygghetslarm

Påverkas avgiften?
Nej, val av utförare påverkar inte hemtjänstavgiften. Avgiften är densamma oavsett utförare. Du som kund får bara en faktura och den kommer från kommunen.

Kan du köpa tilläggstjänster?
Företag och utförare kan erbjuda dig tilläggstjänster, det vill säga tjänster som inte ingår i hemtjänstbeslutet. Om du vill köpa tilläggstjänster beställer och betalar du för dessa direkt till utförare enligt deras prislista.

Kommunens hemtjänst får inte erbjuda eller utföra tilläggstjänster.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?
Du vänder dig till din biståndshandläggare med eventuella frågor.