Hemhjälp, hemtjänst

Du som har behov av stöd och hjälp kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten utför insatser så att du ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar hemma så länge som möjligt.

Hemtjänsten kan till exempel hjälpa dig med:

  • Städning
  • Tvätt
  • Inköp
  • Måltider
  • Sköta personlig hygien
  • Komma ut på promenader

Du kan få hjälp alltifrån ett par gånger i månaden till flera gånger per dygn. Hur ofta och vad du ska få hjälp med bestäms av vad du vill och har behov av.

Ansökan och förfrågningar
Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift
Information om kostnader hittar du under avgifter