Ändrade avgifter i äldre- och funktionshinderomsorg

Från årsskiftet införs timtaxa för utförd tid i hemtjänst och för boendestöd. Även övriga avgifter justeras med anledning av ändrat prisbasbelopp.

Information om avgifter, förbehållsbelopp med mera hittar du under avgifter. Har du frågor om de förändringar som berör dig eller en anhörig är du välkommen att höra av dig till kommunens avgiftshandläggare via telefon eller e-post.