Ersättning till projekt Mötesplats Habo

Länsstyrelsen i Jönköpings län har glädjande beviljat Habo kommun 700 000 kr för att stärka och utveckla verksamheten med flyktingguider och familjekontakter. Totalt har det i länet fördelats ut 2 410 000 kr.

Projektet, ”Mötesplats Habo” sker i nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län under tiden 1 augusti 2016 - 31 december 2017.

Ett av syftena är att skapa en mötesplats i Habo dit nyanlända kan vända sig för att få hjälp med vardagliga saker som kan vara svåra när man inte behärskar språket eller vet hut det svenska samhället fungerar.