Bonus till sommarvikarier inom omsorgen

Habo kommun erbjuder extra ersättning i form av bonus till visstidsanställda sommarvikarier inom socialförvaltningen under sommaren 2017.

Sommarvikarier som är visstidsanställda och har fullgjort ordinarie arbetstid enligt gällande anställningsavtal och överenskommen anställningstid erhåller utöver lön en bonus om:

Arbetat antal veckor

Bonus

6

3000 kr

7

4000 kr

8

7000 kr

9

7500 kr

10

8000 kr

Bonusbeloppet inkluderar semesterersättning enligt Allmänna Bestämmelser. Bonusbeloppen utbetalas för utfört arbete under juni - augusti 2017.

Utbetaltningen sker efter avslutad anställning.