Habo kommun erbjuder bonus till sommarvikarier

Habo kommun har beslutat att ge extra ersättning till den som sommarjobbar inom socialförvaltningen under sommaren 2017.

Ersättningen kommer att utbetalas som en bonus utöver den ordinarie lönen och utbetalas till dig som arbetat minst 6 veckor under perioden juni-augusti 2017.

Varför väljer kommunen att införa ett bonussystem?
”Det har varit en utmaning att rekrytera inom vård och omsorg de senaste åren, vi ser att vi behöver erbjuda något extra för att de som vill sommarjobba ska välja just oss”, säger Carina Bergman, omsorgschef på socialförvaltningen. 

Bonusen är olika stor beroende på hur länge den anställde väljer att jobba.

”Vi vill premiera de som väljer att stanna över flera perioder, det underlättar för oss och det blir en bättre kontinuitet för vårdtagaren”, säger Carina.

Läs mer om sommarbonusen här. Du hittar våra lediga jobb här.