Habo kommun i topp när det gäller trygghet och säkerhet

Habo kommun placerar sig återigen i toppen i SKL:s granskning Öppna jämförelser för Trygghet och Säkerhet. Av landets 290 kommuner hamnar Habo på sjätte plats, vilket är samma placering som förra året.

Rapporten bygger på  nationell statistik av bland annat antal personskador med sjukhusvård som följd, antal utvecklade bränder, antal anmälda våldsbrott med mera.

- Det är mycket roligt att Habo kommun ligger stabilt i toppen när det gäller trygghet och säkerhet, säger kommunchef Jan Sundman. Rapporten är visserligen en nulägesbeskrivning mer än ett facit på att vårt förbyggande arbete faktiskt fungerar, men jag tycker ändå den säger en del om vilket gott samhällsklimat vi har här i Habo.

Du som är intresserad av att veta mer hittar hela rapporten på SKL:s webbplats.