Reflex

När det är mörkt ute är det viktigt att synas i trafiken. Omkring 40 procent av trafikolyckorna där gående är inblandade inträffar när det är mörkt ute. Dessa olyckor sker oftast i tätbebyggda områden upplysta av gatlyktor.

En reflex kan rädda ditt liv. Om du har reflex ser bilisterna dig på upp till 125 meters avstånd. Är du mörkt klädd och saknar reflex ser bilisterna dig endast på 20-30 meters avstånd. Bäst syns reflexrena om de sitter lågt och är i rörelse.

Reflexer är en färskvara och bör inte vara äldre än ett år.

Reflex även på cykel
Även som cyklist måste man synas väl i trafiken när det är mörkt ute. Se till att cykeln har reflex och belysning. Reflexen ska vara vit fram, röd bak och orange eller vita på sidorna. Strålkastaren framtill ska vara vit eller gul och röd baktill.

Var får jag tag på reflexer?
Reflex kan köpas på varuhus, apotek och liknande. Dessutom kan man via olika trafiksäkerhetsorganisationer få reflex gratis.