Regler om vinterdäck

Dessa regler gäller för personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av ett sådant fordon.

Vinterdäck krävs (dubbade eller odubbade)
1 december - 31 mars om det är vinterväglag.
Mönsterdjup minst 3 mm.

Dubbdäck får användas
1 oktober - 15 april
Dubbdäck får också användas annan tid vid vinterväglag.

Tillåtna däckkombinationer för personbil och släp vid vinterväglag

Bil Släp
Dubbade Dubbade
Odubbade Odubbade eller dubbade