Vid olyckshändelse

Vid en trafikolycka ska du tänka på följande saker:

Överblicka

  • Bilda dig en uppfattning om vad som hänt.
  • Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. 
  • Ta befälet och ta hjälp av andra som kommer till platsen.

Larma
Larma SOS på telefonnummer 112.

Ge snabb information om

  • vad som hänt
  • var det har hänt
  • varifrån du ringer
  • vem du är

Rädda
Befinner sig någon skadad i livsfarligt läge, tex brand, försök flytta den/de skadade till en säker plats.

Varna
Skydda olycksplatsen och sätt ut varningstrianglar.