Badvett

 • Bada alltid tillsammans med någon!
 • Simma längs med stranden!
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten!
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vatten!
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar
 • Spring inte på bassängkant eller bryggor- du kan halka.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd!
 • Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten!
 • Lek inte med livräddningsmaterial!
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen"
 • Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka!

Källa: Svenska Livräddningssällskapet