Telefonnummer i akuta lägen

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

SOS Alarm 112

Vårdguiden 1177

Socialtjänsten

Psykiatrisk akutmottagning 1177

Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

BRIS Vuxentelefon - om barn 077-150 50 50