Servicedeklarationer

Servicedeklarationer ska tydliggöra vilka förväntningar du som kommuninvånare kan ha på socialnämndens verksamhet.

Hela socialförvaltningen
Handläggare ska kontakta dig inom två arbetsdagar från det att du sökt oss.

Du ska inom två veckor från anmält behov av bistånd på grund av funktionsnedsättning få en tid med handläggare.

Din genomförandeplan, där du beskiver hur du vill att vi stödjer dig, ska följas upp minst var sjätte månad eller oftare om dina behov förändras.

Hemtjänst och hemsjukvård
Personal inom äldreomsorg som gör besök hemma hos dig ska bära sin tjänstelegitimation väl synlig.

Särskilt boende för äldre
När du flyttar in på särskilt boende ska du tilldelas en personlig kontaktman inom tre dagar.

När du flyttat in på särskilt boende ska du få träffa enhetschef inom två veckor efter inflyttning.

Inom fyra veckor efter inflyttning på särskilt boende ska du erbjudas ett samtal med din kontaktman. Samtalet är till för att du ska få möjlighet att berätta om dig själv, och hur du vill ha din hjälp. Det är också ett tillfälle för oss att lära känna dig lite bättre.

Socialpsykiatri och barn/ungdom som omfattas av lagen om särskilt stöd och service (LSS)
Personal inom funktionshinderomsorg som gör besök hem till dig ska visa tjänstelegitimation vid önskemål.

När du beviljas kontaktperson ska du inom två veckor efter beslutet kontaktas och ges information om lämplig kontaktperson hittas.

Individ- och familjeomsorg
Personal inom individ- och familjeomsorg ska visa tjänstelegitimation första gången de besöker dig i ditt hem.