Föreningsbidrag

Bidrag till föreningar delas upp i två grupper
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och övriga

För barn- och ungdomsföreningar finns följande bidrag att söka:
Lokalt aktivitetsstöd
Grundbidrag
Lokalbidrag eller driftsbidrag till idrottsanläggning
Investeringsbidrag
Bidrag till nämndens förfogande – exempelvis startbidrag och bidrag till olika projekt
Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade
Bidrag till utbildning i hjärt-lungräddning
Bidrag till bespisning vid läger och idrottsskolor
Bidrag till integrationsverksamhet

Övriga föreningar kan söka:
Föreningsanslag
Investeringsbidrag
Bidrag till nämndens förfogande - exempelvis startbidrag och bidrag till olika projekt
Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade
Bidrag till utbildning i hjärt-lungräddning
Bidrag till integrationsverksamhet

Dessutom finns bidrag till studieförbund.

Under länkar till höger hittar du utförliga regler för föreningsbidrag samt blanketter.