Föräldravandring

Varje helg under läsåret organiseras föräldravandringar med samling på fritidsgården.

Varje klass i årskurserna 7-9 blir tilldelade en helg per termin att ansvara för. Målet är att minst sex stycken föräldrar ställer upp per kväll, mellan klockan 22.00-24.00.
Två gånger per år lottas priser ut bland de klasser som uppfyllt målet, med 6 stycken föräldrar per kväll. "Nattvandringar" bidrar till att skapa trygghet i samhället och förhoppningsvis minskar det småbuset som bland annat klotter, söndersparkade busskurer/lampor med mera.

Ett utmärkt tillfälle för föräldrar att träffa varandra och att bilda sig en uppfattning om hur "nattlivet" ser ut bland ungdomar i Habo.

Tid finns också för att diskutera olika frågor man har som tonårsförälder.