Personal

Anna Wulff, Marita Norman, Lisa Sandberg, Victor Sjöqvist och Johan Fröding. Timledare är Christoffer Andersson och Anders Odegran.