Två bilder, på den första syns två personer med ryggsäckar. Den andra bilden visar en rad med cyklister.

Cykel- och vandringsleder

Västgötaleden och Runt Vättern-leden
Genom Habo går dessa båda cykelleder. De är uppbyggda på samma sätt och fint skyltade. Västgötaleden omfattar cirka 1100 kilometer och Runt Vättern-leden är cirka 400 kilometer. Start- och delningspunkter är skyltade med tydliga hänvisningstavlor. Mer info hittar du på Skaraborgsleder.se.

10 cykelturer i Habo
Vill du cykla kortare turer i naturen runt Habo finns det en liten bok med kartor utgiven av Gösta Börjeson och Naturskyddsföreningen i Habo. Cykelturernas längd varierar mellan en halv och tre mil i ganska lättrampad terräng.
Du hittar boken på fritids-och kulturförvaltningen och på Habo bibliotek.

Vandringsleder
Västra Vätterleden sträcker sig från Tiveden i norr, där den ansluter till Bergslagsleden, till Mullsjö i söder, där den ansluter till södra Vätterleden.   

I Habo kommun går leden genom Hökensås till Fagerhult och söderut via Furusjö till Mullsjö. En rastplats med vindskydd finns vid Kroksjöarna. Du kan köpa kartor på fritids- och kulturförvaltningen men de finns även att ladda ner som Pdf-filer från sidan Skaraborgsleder.se. En webbapp Smålandsleden har nyligen tagits fram där hittar du förutom leder i Småland även del av Västra Vätterleden. 

På Hökensås finns kortare leder med utgångspunkt från Hökensås semesterby.