Anmälan till simskola

Målsman
Målsmans personnummer (10 siffror)
Barnets namn
Födelseår
Simkunnighet
Adress
Postadress
Telefonnummer
Busshållplats/skola