Gatunamnshistorik

Under fritids- och kulturnämnden finns en gatunamnskommitté som har i uppgift att komma med förslag till nya gatunamn och namn på platser som sedan beslutas av fritids- och kulturnämnden. För innevarande mandatperiod består kommittén av Åke Lundgren (KD), Viveca Rydberg (S), Fredrik Wärnbring (M) och Thomas Lund, tjänsteman.