Regler och avgifter

Våra verksamheter styrs av en rad bestämmelser, lagar och regler. En del av dessa är beslutade av kommunen och andra är beslutade av riksdagen och gäller i hela landet.

Kö- och placeringsregler

Inkomst och taxa