15-timmars verksamhet

Föräldralediga och arbetssökande har rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att från och med den 1 augusti 2020 erbjuder vi dessa alternativ:

  1. 3 timmar/dag, 5 dagar/vecka (kl. 08.15-11.15)
  2. 3,75 timmar/dag, 4 dagar/vecka (kl. 08.15-12.00)
  3. 5 timmar/dag, 3 dagar/vecka (kl. 08.15-13.15)

Från och med 2022-01-01 kommer alternativ 2 att tas bort

Förskola för barn till arbetssökande och föräldraledig

Det tidsalternativ du som vårdnadshavare väljer gäller en hel termin. Det går bra att ändra alternativet till nästkommande termin. 

Klicka på respektive förskola nedan för att se vilka dagar de erbjuder de olika alternativen.