Ansökan om plats i fritidshem

Erbjudande om plats i fritidshem
Du kan ansöka om plats för ditt barn om du arbetar eller studerar. Ditt barn kan få plats på grund av fysiska, psykiska orsaker eller om barnet av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Barn till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar har inte rätt till fritidshem.

Ditt barn kan ha plats i fritidshem till och med vårterminen barnet fyller 13 år.

Ansökan
För att ansöka om plats använder du vår e-tjänst.

Placeringsalternativ
Du kan ansöka om följande placeringsalternativ för ditt barn:

  • ordinarie fritidsplats mellan klockan 06.30-18.00.
  • plats endast på morgonen (klockan 06.30-08.00) inklusive heldagar under lov och UFA-dagar (undervisningsfria dagar). 
  • plats endast under lov och UFA-dagar (undervisningsfria dagar).

Vid ändring av placeringsalternativ från ordinarie fritidsplats till plats endast morgon eller plats endast lov är uppsägningstiden 1 månad. 

Byte av skola
Om du flyttar och ditt barn byter skola ansöker du om placering i den nya skolans fritidshem.