Öppettider och stängningsdagar

Öppettider
Fritidshemmen har öppet vardagar mellan klockan 06.30- 18.00. En av våra förskolor (Slättens förskola) har även öppet kvällar, helger och nätter där även barn placerade på fritidshem erbjuds plats. Från och med augusti 2018 kommer istället Gullvivans förskola ha öppet kvällar, helger och eventuellt nätter.

Stängningsdagar
Varje fritidshem stänger verksamheten två dagar per termin. Stängningsdagarna är till för personalens kompetensutveckling och planering och samordnas med förskolans kompetensutvecklingsdagar. Du som förälder ska informeras om stängningsdagarna i god tid. Om du inte har möjlighet att ordna din omsorg på egen hand erbjuds ditt barn en ersättningsplats.

Närvaro under skolans lov- och UFA-dagar (undervisningsfria dagar)
Inskrivna barn i fritidshem erbjuds placering under skolans lov- och UFA-dagar (undervisningsfria dagar).