Tider och schema

Ditt barn får vara på fritidshemmet när du arbetar eller studerar och när du reser till och från arbetet. När ni får en plats ska ett schema lämnas in via appen Tieto Edu. Schemat bygger på att den förälder som börjar senast lämnar barnet och den förälder som slutar tidigast hämtar barnet. Tänk på att räkna in tiden som går åt i samband med hämtning och lämning såsom hjälp med kläder och dagliga samtal med personalen. Schemat ligger till grund för avgiften och verksamhetens planering.

Vid semester, eller annan ledighet från arbete eller studier, får barnet lämnas upp till 5 dagar per år. Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom eller ledighet under semester och helgdag kan du inte byta den ledigheten mot en annan dag.

Alla barn bör under sommaren ha ledigt en period motsvarande normal huvudsemester, minst tre veckor.

Det är viktigt att du respekterar de tider ni kommit överens om i schemat. Om tiderna för barnet måste ändras, lämnar du ett nytt schema i så god tid som möjligt.