Elev- och föräldraenkäter

Habo kommun eftersträvar hög kvalitet inom förskola och skola. Ett viktigt underlag för att utveckla utbildningen är elev- och föräldraenkäten.

En enkätundersökning genomförs varje vår och här finns resultaten för våren 2021. Varje skola och förskola analyserar och arbetar vidare med sina resultat. 

Elevenkät förskoleklass 2021.pdf

Elevenkät åk 1-6 2021.pdf

Elevenkät åk 7-9 2021.pdf

Hagenskolan elevenkät årskurs F och 1 2021.pdf

Enkät vårdnadshavare förskolan 2021.pdf

Enkät vårdnadshavare åk 2 och 5 2021.pdf

Enkät vårdnadshavare åk 8 2021.pdf