Elev- och föräldraenkäter

Habo kommun eftersträvar hög kvalitet inom förskola och skola. Ett viktigt underlag för att utveckla utbildningen är elev- och föräldraenkäten.

En enkätundersökning genomförs varje vår. Skolorna och förskolorna analyserar och arbetar vidare med sina resultat.