Tobias Magdalena och Liselotte i klassrum
Tobias Möllerström, Magdalena Malengård och Liselotte Johansson berättar på TeachMeet 2020 om den kurs de varit på i Helsingfors och Tallinn

Erasmusprojekt – intressanta kurser utomlands för personal i skola och förskola

Genom Erasmus har lärare, förskollärare och rektorer fått fantastiska möjligheter att se och uppleva, lära av andra och med andra inom EU. De får kunskaper och upplevelser som ska utveckla vår förskola och skola.

Habo kommun har sedan 2017 haft olika projekt inom ramen för Erasmus mobilitet skola. Detta har inneburit att vår personal har kunnat delta i kurser på olika platser inom EU. Vi har varit i Dublin, Ljubljana, Helsingfors, Tallinn och på Teneriffa. Kurserna har handlat om digitalisering, mångkultur, god undervisning, kollegialt lärande med mera. Under 2021 och 2022 kommer lärare och rektorer att åka till Barcelona och Prag.

På denna typ av kurser samlas deltagare från skolans värld från flera olika länder och utöver den specifika kunskap som varje kurs ger så är det givande att träffa kollegor från andra länder och knyta kontakter, utbyta erfarenhet och få både internationella kunskaper och förståelse.