Vår vision

Tillsammans skapar vi hållbart lärande för hela livet

Vår vision handlar om att vi vill utnyttja den potential som finns i den lilla kommunen och att lära av varandra. Genom att skapa förutsättningar för kollegialt lärande vill barn- och utbildningsförvaltningen bidra till att skapa en lärande organisation. För att vårt kollegiala lärande ska vara effektivt och framgångsrikt vill vi utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt på alla nivåer i verksamheten. Det innebär att vi använder aktuell forskning som utgångspunkt och har ett kritiskt förhållningssätt till vårt arbete och de resultat det leder till.

Vi vill erbjuda våra barn och elever en modern lärmiljö. Det innebär bland annat att vi har tillgång till modern teknik och har god digital kompetens bland våra lärare och ledare. Med teknik och digital kompetens vill vi fördjupa och utveckla barn och elevers lärande.

Vår vision om att utveckla skolan tillsammans i en modern lärmiljö ska känneteckna och ge vägledning åt arbetet i kommunens förskolor och skolor.