Blommor i kruka med rosettband

Skolavslutningar 2021

Tider och information om årets skolavslutningar för årskurs F-9

Tyvärr måste årets skolavslutningar bli utan närvaro av föräldrar och anhöriga på grund av pandemin. Fritids är öppet som vanligt för de elever som anmält det. För att undvika trängsel vid skolornas parkeringar uppmanas de elever som i vanliga fall går eller cyklar till skolan, att också göra det denna dag.

Alléskolan

Torsdag 10 juni kl. 17.00-18.00 är det avslutning för årskurs 6. Alla elever slutar denna dag kl. 13.10 och skolskjutsen går kl. 13.15.

Fredag 11 juni 08.00-10.00 har årskurs F-5 skolavslutning. Skolskjutsen går som vanligt på morgonen och sedan hem för alla elever kl. 10.15.

Bränningeskolan

Torsdag 10 juni kl. 18.00 har eleverna i klass 6 sin avslutning.

Fredag 11 juni kl. 08.00-09.00 avslutning för årskurs F-5. Samling i respektive klassrum.

Fagerhults skola

Fredag 11 juni klockan 08.00-09.45 är det avslutning för årskurs F-6. Avslutningsaktiviteter i respektive klassrum samt utomhus. Skolskjutsen går hem kl. 09.45. (Vårdnadshavare ska ha anmält till klasslärare senast 2 juni om barn/elev ska åka med).

Hagenskolan

Fredag 11 juni kl. 08.30-10.15 är det skolavslutning för årskurs F-6. Alla elever samlas i sina klasser på skolgården kl 08.30 och 08.45-10.15 är det avslutningsaktiviteter i klassrum och med distans utomhus.

Kråkerydsskolan

Fredag 11 juni kl. 08.00-10.00 har årskurs F-6 sin avslutning.  Avslutningsaktiviteter i respektive klassrum samt utomhus.

Hagabodaskolan

Torsdag 10 juni kl. 08.00-11.00 skolavslutning för årskurs 7 och 8. Årskurs 9 har klassaktivitet. Bussar avgår 11.10 från Hagabodaskolan

Fredag 11 juni kl. 08.00-12.10 har årskurs 9 sin skolavslutning. Bussar avgår 12.15 från Hagabodaskolan